Nadační fond Albert podpořil dobročinné projekty

obrazek
13. května 2022 11:05, aktualizováno 17. května 2022 09:18, Bc. Eva Mertlová

Nadační fond Albert slavnostně ocenil dětské domovy a další organizace, které uspěly v programu „Bertík pomáhá 2022“. O nejlepších šesti projektech z Plzeňského kraje rozhodli svými hlasy zákazníci místních obchodů Albert. Celkově fond rozdělil dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí 300 tisíc korun. V době pandemie koronaviru navíc přispěchal s cílenou finanční i materiální pomocí v podobě dezinfekcí, hraček nebo školních potřeb. Za poslední dva roky se tak podpora v kraji vyšplhala na více než půl milionu korun.

Dvaadvacátý ročník oblíbeného charitativního programu proběhl na podzim a tradičně propojil místní komunity. "Těší nás, že i v náročné době lidé s nadšením rozhodovali o projektech z jejich blízkého okolí. Bertíci nabízí skvělou příležitost, jak se může veřejnost seznámit s činností i konkrétními příběhy organizací v regionu," řekla Alena Paldusová, manažerka Nadačního fondu Albert. "Zákazníci obchodů Albert, kterým patří velké poděkování, podpořili v Plzeňském kraji projekty zaměřené vzdělávání a rozvoj dětí ze sociálně složitého prostředí či aktivity směřující ke smysluplnému trávení volného času, jako jsou letní tábory nebo kroužky," doplnila.

Slavnostní setkání u příležitosti ocenění vítězných organizací hostil Krajský úřad Plzeňského kraje. "Rozvoj dobrovolnictví, pomoc s financováním táborů pro děti z dětských domovů nebo podpora propojení kultur napříč světem, to jsou pro děti a mládež velmi cenné aktivity, které si díky podpoře nadačního fondu například domovy v Tachově či Kašperských Horách mohou dovolit. Poznání cizí kultury nebo proniknutí do tajů dobrovolnictví a pomoci ostatním, to je zásadní přínos pro život mladé generace," uvedl radní pro oblast školství a sportu Vladimír Kroc.

Bertíci pomáhají dětem vstoupit do reálného života

V každém ze tří regionů v Plzeňském kraji se na podzim ucházely o přízeň zákazníků dva nejlepší projekty vybrané odborníky. Nadační fond Albert mezi ně na základě hlasování v pěti místních obchodech Albert rozdělil 300 tisíc korun.

Mezi šesticí podpořených organizací v Plzeňském kraji jsou dětské domovy z Kašperských Hor a Tachova, výchovný ústav z Hostouně, mezigenerační a dobrovolnické centrum Totem, organizace Arteda a společnost Tady a teď.

Pomoc Nadačního fondu Albert ocenil Zděněk Kropáč, ředitel Dětského domova v Tachově: "Každý rok plánujeme letní tábory a řešíme limitované finanční možnosti. Úspěch v grantovém programu Bertík pomáhá nám usnadnil realizovat pobyt pro 12 dětí na letních táborech. Rád bych poděkoval za všechny, protože si léto určitě užijí." A s poděkováním za finanční podporu plzeňského volnočasového klubu pro děti z chudých rodin se přidal také Jakub Sachr, vedoucí služeb ve společnosti Tady a teď: "Mohou u nás smysluplně trávit volný čas a rozvíjet sociální dovednosti. Pro tento rok je nosným tématem celý svět a společenství lidí na všech pěti kontinentech. Děti se seznamují s kulturami, tradicemi, náboženstvími, jazyky a druhy přírody."

Trojnásobná pomoc v době pandemie

V průběhu pandemie Nadační fond Albert zintenzivnil pomoc a spolupráci s dětskými domovy a řadou dalších neziskových organizací v Česku. Ve srovnání s rokem 2019 více než ztrojnásobil své celkové dary na hodnotu přes 15 milionů korun a navýšil také počet podpořených organizací. Kromě běžné podpory pomáhal i materiálními dary v podobě dezinfekcí, rukavic, hraček, knížek či školních potřeb. V Plzeňském kraji pomohl Nadační fond Albert během dvou koronavirových let částkou převyšující půl milionu korun.

Bertík pomáhá 2022: Oceněné projekty v regionech Plzeňského kraje

Dětský domov Tachov – projekt Finanční podpora dětí ve sportovních činnostech a pobytu na letních táborech (krajské zařízení)

Prioritou a hlavní myšlenkou je podpora pohybových schopností dětí, socializace v novém prostředí, získávání nových kamarádů, působení další autority, získávání nových dovedností a návyků, zdravý životní styl, a hlavně pocit zažitého úspěchu. To vše vede k rozvoji osobnosti dítěte a přípravě k přechodu do reálného života.

Dětský domov Kašperské hory – projekt Chceme vědět a znát (krajské zařízení)

Doučování dětí v dětském domově, zlepšení školního prospěchu, tím i vztahu ke škole a rozšíření všeobecného rozhledu.

Výchovný ústav, dětský domov se školou, Hostouň – projekt Zvýšení odborné způsobilosti dětí a mládeže (krajské zařízení)

Cílem projektu je zvýšení odborné způsobilosti klientů prostřednictvím kurzů. Po jejich úspěšném absolvování se zvýší profesní kvalifikace a budou mít větší šance na trhu práce. Dalším z cílů je klientům co nejvíce usnadnit přechod do běžného života. Úspěšné absolvování velmi žádaných kurzů jim tuto cestu bezesporu usnadní.

ARTEDA, Plzeň – projekt Just Girly Things – Jen holčičí věci

Osobnostně-rozvojová skupina je určená dívkám ve věku 11 až 16 let, které selhávají především v oblasti výchovy, vzdělávání, komunikace a vztahů mezi vrstevníky nebo ve vlastní rodině. Účastnice mají možnost sdílet zážitky a problémy s vrstevnickou skupinou a s věkově mladou skupinou lektorů, což se ukazuje jako pozitivní zdroj motivace.

Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, Plzeň – projekt Parťáci do nepohody

Naše programy propojují znevýhodněné děti s proškolenými dobrovolníky. Každý rok zajišťujeme odborné poradenství pro 60 rodin a správného parťáka najdeme pro 30 dětí. Součástí je i doučování dětí, jejichž rodiče je sami vzdělávat nezvládnou.

SPOLEČNOST TADY A TEĎ, Plzeň – projekt Volnočasový klub Placka na cestě kolem světa!

Volnočasový klub Placka je mimoškolní skupinová aktivita, kterou organizace realizuje pro skupinu 10 dětí ve věku 6-12 let v centru Plzně od roku 2011. Děti zde v rámci klubu pravidelně každý týden po celý rok pod odborným vedením smysluplně tráví čas, poznávají svět na různá témata a rozvíjejí své sociální dovednosti.


Galerie