Ocenění od HZS PK obdržel i hejtman Rudolf Špoták

obrazek
16. května 2023 13:07, aktualizováno 17. května 2023 15:32, Ing. Helena Frintová

„Ocenění si nesmírně vážím. S hasičským záchranným sborem jsme spolupracovali velmi úzce při uprchlické krizi a tato spolupráce nadále trvá. Je třeba připomenout, že právě hasiči byli při řešení příchodu uprchlíků v první linii a dokázali nám velmi pomoci, ať už to bylo s bytováním nebo jejich přepravou,“ uvedl těsně po převzetí medaile od ředitele HZS PK hejtman Rudolf Špoták a dodal: „Plzeňský kraj podporuje Hasičský záchranný sbor PK dlouhodobě, ať už jsou to profesionální hasiči, které podporuje téměř 10 miliony ročně, anebo dobrovolní hasiči, kteří jsou nedílnou součástí hasičského sboru.“ Vyčíslil také, že v letošním roce šlo v rámci dotací z Plzeňského kraje na podporu jednotek sboru HZS PK, Sdružení hasičů ČMS a obcím na JSDHO celkem 30,7 milionu korun.

V rámci slavnostního aktu byly Hasičským záchranným sborem udělány čtyři kategorie ocenění: Medaile za zásluhy o bezpečnost, Čestná medaile, Medaile HZS Plzeňského kraje a Medaile za věrnost II. a III. stupně.

Medaili za zásluhy o bezpečnost převzal plk. Mgr. Jan Kosnar, který celou svoji profesní kariéru zasvětil problematice požární prevence, v současné době působí ve funkci vedoucího oddělení kontrolní činnosti a ZPP krajského ředitelství.

Čestná medaile byla udělena Martinu Zrzaveckému, jenž v letech 2014 až 2018 působil jako primátor města Plzně. V letech 2018 až 2022 vykonával v rámci města Plzně funkci radního pro bezpečnost. Martin Zrzavecký se z titulu všech svých bývalých funkcí dlouhodobě zasazoval o úzkou spolupráci města Plzně a Hasičského záchranného sboru České republiky na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva.


Medaili HZS Plzeňského kraje převzaly z rukou krajského ředitele HZS Plzeňského kraje big. gen. Ing. Františka Pavlase tyto osobnosti:
plk. gšt. MUDr. Zdeněk Pašek; bývalý ředitel odboru letecké záchranné služby a urgentní medicíny Armády České republiky. Medaile HZS Plzeňského kraje byla jmenovanému udělena jako ocenění jeho dlouhodobé spolupráce s Hasičským záchranným sborem Plzeňského kraje na úseku integrovaného záchranného systému.
MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.; ředitel Fakultní nemocnice Plzeň. Medaile HZS Plzeňského kraje byla jmenovanému udělena jako ocenění jeho dlouhodobé spolupráce s Hasičským záchranným sborem Plzeňského kraje při plnění jeho úkolů.
Rudolf Špoták; hejtman Plzeňského kraje. Medaile HZS Plzeňského kraje byla jmenovanému udělena jako ocenění jeho dlouhodobé spolupráce s Hasičským záchranným sborem Plzeňského kraje při plnění jeho úkolů.
plk. Ing. Mgr. Jaroslav Vild; ředitel krajského ředitelství Policie Plzeňského kraje. Medaile HZS Plzeňského kraje byla jmenovanému udělena jako ocenění jeho dlouhodobé spolupráce s Hasičským záchranným sborem Plzeňského kraje na úseku integrovaného záchranného systému.
plk. Ing. Vladimír Lejsek; náměstek ředitele HZS Plzeňského kraje pro úsek ekonomický. Medaile HZS Plzeňského kraje byla jmenovanému udělena jako ocenění jeho dlouhodobé a vynikající služební činnosti při příležitosti jeho životního jubilea.
plk. Ing. Martin Toman; náměstek ředitele HZS Plzeňského kraje pro úsek prevence a civilního nouzového plánování. Medaile HZS Plzeňského kraje byla jmenovanému udělena jako ocenění jeho dlouhodobé a vynikající služební činnosti při příležitosti jeho životního jubilea.
plk. Mgr. Petr Tichý; ředitel kanceláře ředitele HZS Plzeňského kraje. Medaile HZS Plzeňského kraje byla jmenovanému udělena jako ocenění jeho dlouhodobé a vynikající služební činnosti při příležitosti jeho životního jubilea.


Za účelem ocenění příkladného plnění služebních povinností ve spojení s dobou trvání služebního poměru v délce dvaceti let převzali služební medaili Za věrnost druhého stupně tito příslušníci, a příslušnice:
nstržm. Martin Provazník
plk. Ing. Pavel Musil
por. Ing.Jana Křížová
prap. Miloš Komanec
nstržm. Bc. Radek Holub
prap. Romana Hadingerová
ppor.Tomáš Duchek
ppor. Jiří Beran
por. Bc. Pavel Varga
pprap. Josef Turek
pprap. Karel Šrom
pprap. Roman Šlapák
pprap.Petr Svoboda
ppor. Pavel Sloup
nprap. Milan Sedláček DiS.
kpt. Ing. Iveta Ruterlová

Za účelem ocenění příkladného plnění služebních povinností ve spojení s dobou trvání služebního poměru v délce deseti let převzali služební medaili Za věrnost třetího stupně tito příslušníci:
pprap. David Kožnar
nstržm. Václav Koudele
mjr. Bc. Pavel Hrubý
pprap. Tomáš Hospr
nstržm. Ing. Pavel Hosnedl
pprap.Martin Böhm
pprap.Marek Böhm
kpt. Ing. Ladislav Beneš
nprap. Vlastimil Žák
pprap. Martin Vlček
nprap. Václav Šiml
kpt. Mgr. Henryk Sikora
kpt. Ing. Jaroslav Řepík
por. Ing. Tomáš Petržík
pprap. Vladimír Nový
nstržm. Tomáš Mundl
 


Galerie