Plzeňská sociální realitní agentura zajistila bydlení prvním sto klientům

obrazek
03. dubna 2024 10:53, Ing. Helena Frintová

Sociální realitní agentura Víc než jen bydlení zajistila v Plzni standardní bydlení první stovce klientů. Samoživitelky s dětmi, romské rodiny, rodiny pěstounů a další lidé s omezeným přístupem na standardní trh s bydlením mohou, díky aktuální podpoře financí z Norských Fondů, čerpat reálnou pomoc od této inovativní služby. Ve středu 3. dubna 2024 o této skutečnosti informovali zástupci Sociální realitní agentury na tiskové konferenci s tím, že jde o výsledek tříletého projektu zaměřeného na zlepšení integrace Romů v Plzni.

Agentura vyhledává soukromé majitele bytů, kteří jsou ochotni pronajmout své byty při využití její asistence a garancí. Ta zdarma ručí za výběr vhodných nájemníků, průběh nájemního vztahu, dodržování nájemní smlouvy a za finanční platby. Tím chrání a upokojuje oprávněné nároky pronajímatelů bytů. Díky vhodnému nastavení a dosavadním dobrým zkušenostem se ke stávajícím sedmnácti pronajímatelům přidávají další.

Agentura, díky soukromým majitelům, za dosavadních 5 let existence uzavřela a spravovala již přes třicet nájemních vztahů. „I když samozřejmě někdy dochází k drobným problémům, doposud se nám vždy podařilo pozitivně vyřešit všechny situace“, říká k tomu Adam Pospíšil, expert na sociální začleňování Centra pro komunitní práci západní Čechy, které agenturu provozuje a doplňuje: „Je to hlavní důvod, proč s námi drtivá většina majitelů spolupracuje dlouhodobě. Navíc je pravdou, že lidé, kteří nemají rovný přístup k bydlení, třeba kvůli obecně sdíleným předsudkům, jsou většinou velmi loajálními nájemníky a snaží se majitele nezklamat.“

K tomu, aby se jim to dařilo, pomáhají sociální pracovníci ze spolupracujících organizací Tady a Teď, Člověk v Tísni nebo Domus. Oddělení práce sociální realitní agentury, která primárně hájí zájmy majitelů bytů a sociální práce poskytovatele sociální služby, která s důvěrou slouží klientům, nájemníkům zaručuje maximální profesionalitu v obou rolích a dlouhodobou udržitelnost celého projektu, protože efektivně předchází střetům zájmů. Ředitelka organizace Tady a Teď, která je hlavním partnerem sociální realitní služby Víc než jen bydlení, Michaela Stehlíková, oceňuje přínosy spolupráce: „Zakázka bydlení je dlouhodobě nejčastější a zároveň nejhůře řešitelnou agendou. Po zahájení spolupráce se sociální realitní službou se naši klienti reálně dostávají ke standardnímu bydlení, které je základním předpokladem k dlouhodobému zlepšení jejich situace.“


Bez garancí, které pronajímatelům poskytuje agentura Víc než jen bydlení, se šance na standardní bydlení klientů sociálních služeb blíží nule. I proto jsou u nás soukromé ubytovny a azylové domy permanentně přeplněné. Rozumní a sociálně citliví majitelé pomáhají díky projektu řešit palčivý sociální problém tohoto státu a uvědomuje si to i MPSV ČR, které řadí v rámci přípravy zákona o sociálním bydlení sociální realitní agentury po vzoru Víc než jen bydlení k funkčním a v budoucnu systémově podporovaným opatřením. Také mnohá města, jako např. Praha, Plzeň nebo Liberec, zřizují po vzoru první plzeňské sociální realitní agentury Víc než jen bydlení podobné instituce.

Majitelům domů a bytů spolupráce s agenturou přináší nejen radostný pocit z pomoci slabším, ale hlavně reálné záruky, které v podobném rozsahu nikdo na realitním trhu nenabízí. Velkým partnerem Víc než jen bydlení se i proto stalo plzeňské biskupství, které dosud vložilo do projektu čtyři ze svých bytů. „Možnost spolupráce se sociální realitní agenturou nám dává příležitost naplňovat naší společenskou roli v pomoci slabším, a to profesionálním a systematickým způsobem. Proto chceme nadále tento projekt podporovat a podílet se na jeho rozvoji“, říká k tomu biskup plzeňské diecéze, Mons. Tomáš Holub.

Příběhy rodin, které díky projektu první sociální realitní agentury v Plzni získaly, mnohdy své první normální bydlení jsou různé, ale v jednom se shodují. „Bydlení v normálním bytě, v běžné lokalitě je hlavním předpokladem k jejich úspěšné integraci do běžné společnosti. Když žijete s dětmi na ubytovně nebo v jiné nestandartní formě bydlení, nemáte možnost dlouhodobě plánovat, věnovat se naplno výchově dětí, chodit pravidelně do zaměstnání, řešit další problémy. Proto mnohokrát děkujeme všem spolupracujícím pronajímatelům a partnerům, že s námi dávají opravdové šance na změnu, která ve výsledku prospívá nám všem,“ uzavírá Adam Pospíšil z Centra pro komunitní práci západní Čechy.

Kontakt:
Adam Pospíšil
adam.pospisil@cpkp.cz
Tel.: 702 230 549


Galerie