Za činnost pro osoby se zdravotním postižením získal kraj nominaci

obrazek
02. dubna 2024 09:34, aktualizováno 09:37, Bc. Patrik Pátek

Plzeňský kraj byl nominován na cenu MOSTY. Tu letos po jednadvacáté vyhlašuje a uděluje Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky. Smyslem je ocenit aktivity či osobnosti, které významným způsobem zlepšují kvalitu života osob se zdravotním postižením. Plzeňský kraj si nominaci vysloužil za svůj dlouhodobý přístup a realizaci projektů pro zvyšování dostupnosti veřejné dopravy pro osoby se zdravotním postižením.

„V Plzeňském kraji jsme od 14. 6. 2020 zavedli novou kvalitu veřejné linkové dopravy, kdy všechny autobusy jsou částečně nízkopodlažní, to znamená, že služba zajišťovaná Plzeňským krajem ve veřejné dopravě je pro občany bezbariérová. Stejně tak nadále postupujeme i v objednávce v drážní dopravě, kdy postupně zavádíme rovněž nízkopodlažní nebo částečně nízkopodlažní vozidla. V současné době jsou plně nízkopodlažní vozidla nasazena v elektrické trakci a postupně zavádíme i vozidla v dieselové trakci, které budou nízkopodlažní nebo částečně nízkopodlažní,“ říká k nominaci náměstek hejtmana pro oblast dopravy Pavel Čížek.


V letošním roce je cena MOSTY udělována ve čtyřech kategoriích. Odbor dopravy Plzeňského kraje je nominován v Kategorii I. Instituce veřejné správy. Vítězové budou slavnostně vyhlášeni a ceny předány 23. 5. 2024 v Horáckém divadle v Jihlavě.

Nominace je praktickým ocenění především za dlouhodobou práci Plzeňského kraje, který se snaží, aby zdravotně postižení byli nedílnou součástí dopravy a po kraji mohli jednoduše a bezpečně veřejnou dopravou cestovat. I proto ve středu 27. března 2024 na krajském úřadě proběhlo další pravidelné jednání Národní rady zdravotně postižených Plzeňského kraje. Představitelé Plzeňského kraje se společně s vedoucími odborů účastní jednání a především diskutují možná řešení tam, kde zdravotně postižení potřebují pomoc. „Setkání na krajské úrovni považuji za zásadní. Je důležité si zde řadu věcí a problémů říci a pojmenovat je, abychom je jako kraj mohli řešit a mohli něco také změnit,“ říká hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták s tím, že kraj spolupracuje s NZRP ve zmíněné oblasti dopravy, kde řeší bezbariérovost, ale i v oblasti zdravotnictví a sociálních věcí, které zdravotně postižení mohou a potřebují využít.

Společně s hejtmanem se jednání zúčastnili také vedoucí odboru sociálních věcí Filip Zapletal, vedoucí odboru zdravotnictví Jan Karásek a vedoucí odboru dopravy Dušan Pakandl, kteří diskutovali s členy NRZP o aktuálních problémech. Debata se týkala bezbariérovosti dopravy v Plzeňském kraji, dostupnosti zdravotnické péče a také dostupnosti, využití a novinek v oblasti sociálních služeb.
 


Galerie