Prezident Petr Pavel ukončil návštěvu Plzeňského kraje v Srní na Šumavě

obrazek
24. ledna 2024 17:17, aktualizováno 25. ledna 2024 08:15, Ing. Helena Frintová

Prezident Petr Pavel s manželkou Evou Pavlovou navštívili ve dnech 23. a 24. ledna Plzeňský kraj. Během závěrečné tiskové konference pořádané v posledním místě návštěvy v Návštěvnickém centru Národního parku Šumava zhodnotil svoji cestu jako přínosnou a přislíbil, že se do Plzeňského kraje vrátí.

Během závěrečné tiskové konference pořádané v posledním místě návštěvy v Návštěvnickém centru Národního parku Šumava zhodnotil svoji cestu a pojmenoval problémy, které z jeho pohledu trápí nejen Plzeňský kraj, ale i ostatní kraje ČR.

„Myslím si, že problémů je celá řada společných. Je to například zdravotní péče a celý mechanismus jejího poskytování, je to například rozpočtové určení daní, přílišná byrokracie ve stavebních řízeních a je to celý soubor problémů souvisejících s počtem cizinců a s jejich integrací do společnosti. Pokud opravdu máme někde deficit, pak je to na poli integrace, pokud jde o bydlení, školy, služby a samozřejmě jejich vzdělávání, aby se se systémem, který u nás funguje, dokázali rychle srovnat,“ uvedl doslova Petr Pavel.

„Jsem rád, že si prezident vybral Plzeňský kraj pro svoji návštěvu. Mohli jsme se dotknout řady témat. V úterý bylo důležité gigafactory, jejíž osud bere pan prezident za ukončený. Diskutovali jsme se spoustou občanů a starostů. Řešili jsme problémy migrace a integrace cizinců a dnes jsme se rozloučili v Srní v srdci Šumavy, kde jsme řešili například to, že zde máme 30 kilometrů uzavřené hranice a opravdu bylo potřeba po téměř pětatřiceti letech pádu železné opony otevřít hraniční přechod Modrý sloup,“ řekl hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták a dodal: „Musím říci, že mne velice překvapila otevřenost pana prezidenta a to, jakým způsobem se zajímal o konkrétní problémy občanů a starostů obcí a pevně věřím, že všechny tyto věci bude přenášet třeba na jednání se členy vlády, které pravidelně má.“


Během své dvoudenní návštěvy Plzeňského kraje se prezident v rámci prvního dne po návštěvě Plzeňského Prazdroje setkal se zastupiteli kraje, s nimiž debatoval o tématech migrace, přeshraniční spolupráce, zaměstnávání cizinců, o problémech s pracovními agenturami, odlivu pracovních sil do Německa, dostupnosti zdravotní péče, o nedostatku zubních lékařů a pediatrů a dalšího zdravotnického personálu, o problémech ve vzdělávání dětí a mládeže, udělování akreditací soukromým školám anebo o úskalích souvisejících s neexistencí zákona o cestovním ruchu.

Během společné tiskové konference hejtman Rudolf Špoták informoval, že Plzeňský kraj hodlá ukončit práce na schvalování ZÚR č. 5, která byla projednávána v souvislosti se záměrem vlády ČR na letišti v Líních vybudovat strategický podnikatelský park o rozloze 700 ha a připojit ho na dálnici. Dále bude pokračovat na zpracování Aktualizace ZÚR č. 6, pro kterou vybere zpracovatele a kde budou zahrnuty požadavky měst a obcí, oprávněných investorů včetně Ministerstva obrany ČR.

"Informoval jsem pana premiéra a příslušné ministry o tom, že Plzeňský kraj zastaví práce na změnách Zásad územního rozvoje č. 5, které se týkaly gigafactory, protože tento projekt se v našem kraji neuskuteční. Zároveň jsem projednával s panem prezidentem, že je Plzeňský kraj připraven Ministerstvu obrany a Armádě ČR poskytnout maximální součinnost k tomu, aby požadavky, jakým způsobem bude chtít využít areál Letiště Líně pro svoji činnost, byly zapracovány v rámci Zásad územního rozvoje č. 6," sdělil hejtman Rudolf Špoták.

Následně si Petr Pavel v doprovodu hejtmana Rudolfa Špotáka na Letišti Plzeň-Líně prohlédl působiště Odboru letecké záchranné služby a urgentní medicíny Armády ČR (AČR), vyslechl jeho prezentaci a zhlédl dynamickou ukázku slaňování při záchraně lidského života.

V Tachově se prezident setkal a diskutoval s tamními představiteli města o integraci cizinců a s tím souvisejícími otázkami zaměřenými na bezpečnost, rozdílné údaje v evidenci počtu obyvatel u orgánů státní správy a zajištění dostatečného počtu pracovních sil pro zdejší výrobní firmy. Hovořilo se i o problematickém využívání kvalifikace uprchlíků, o odlivu zaměstnanců do Německa, anebo o problémech s nedostatkem zubních lékařů a pediatrů na Tachovsku.

„To hlavní co jsem se přijel do Tachova dozvědět, bylo, co Tachov trápí, s čím bych případně jako prezident mohl pomoci, a proto je důležité, abych věděl detaily a znal čísla. Debata, kterou jsme tu vedli s panem starostou, hejtmanem a zastupitelstvem mi přinesla mnoho poznatků, které se týkají zaměstnávání cizinců, bydlení, práce pracovních agentur, problémů zdravotnictví, chybějících lékařů. V tomto ohledu jsme, myslím, našli spoustu oblastí, ve kterých se můžeme inspirovat, které budu probírat s ministry, předsedou vlády a budu se jich ptát na konkrétní opatření, jak situaci nejenom v Tachově, ale v celém regionu, zlepšit,“ přislíbil prezident Petr Pavel.

Během přejezdu do Stříbra měl prezident příležitost si prohlédnout královskou dědičnou štolu Prokop v Hornickém skanzenu Stříbro, která byla ražena jako páteř všech hlavních rudných žil v centrálním stříbrském revíru a posléze ve zcela zaplněném stříbrském Městském kulturním středisku debatoval do večerních hodin s občany.

Druhý den své návštěvy v Plzeňském kraji zavítal prezident v doprovodu hejtmana Rudolfa Špotáka do Domažlic, kde si prohlédli výrobní prostory firmy Lintech spol. s r. o.. Společnost byla založena za účelem vývoje v oblasti laserové technologie, automatizace, stavby jednoúčelových strojů a zakázkové výroby. V rámci debaty s vedením firmy byly diskutovány otázky související s problematikou zajištění kvalifikované pracovní síly v příhraniční oblasti sousedící s Německem, udržení zaměstnanců v menších městech a zmíněna byla i firemní kultura.


Se studenty třetích a čtvrtých ročníků Vyšší odborné školy, Obchodní akademie a Střední zdravotnické školy Domažlice prezident debatoval o možném přijetí eura, využití umělé inteligence, o platech zdravotních sester a zdravotnického personálu, zdražování cen v obchodech i o vzdělávacím systému středních škol. Studenty zajímal a následně potěšil prezidentův souhlasný názor na možnost zavedení volebního práva pro mladé lidi od 16 let.

V domažlické restauraci U Kulináře Petr Pavel při obědě diskutoval s představiteli obcí Domažlice, Klatovy, Klenčí, Poběžovice, Horšovský Týn, Sušice, Kdyně, Nýrsko, Bělá pod Radbuzou, Železná Ruda, Česká Kubice, a svoji návštěvu Plzeňského kraje ukončil na Srní v Návštěvnickém centru Národního parku Šumava, kde společně s hejtmanem Rudolfem Špotákem zamířili k tamnímu vlčímu výběhu a následně debatovali se starosty šumavských obcí Horská Kvilda, Srní, Modrava a Strážný.

Galerie