Projekty

Smart Akcelerátor Plzeňského kraje III

Cílem projektu je přispět pomocí realizovaných aktivit k dalšímu rozvoji kapacit a kompetencí potřebných pro posilování domén inteligentní specializace našeho regionu a k rozvoji krajského inovačního ekosystému.

Technická pomoc - Zajištění fungování Regionální stálé konference pro území Plzeňského kraje IV

Projekt je zaměřen především na financování mzdových nákladů pracovníků sekretariátu Regionální stálé konference pro území Plzeňského kraje ( dále jen RSK PK), který organizačně a administrativně zabezpečuje činnost RSK PK a jí zřízených pracovních skupin.

Zvyšování kvalifikace studentů gastronomických oborů

Hlavní cílem česko-bavorského projektu je motivovat studenty k většímu zájmu o vybrané obory, zvýšení atraktivity gastronomických oborů, srozumitelná výuka technik a postupů a také navázání profesních kontaktů a otevření nových obzorů díky přeshraniční spolupráci. Projekt volně navazuje na projekt "Ekologicky šetrná gastronomie", který byl realizován v letech 2013 - 2015.

Technická pomoc - Zabezpečení fungování sekretariátu Regionální stálé konference pro území Plzeňského kraje III

Cílem projektu je zabezpečení fungování sekretariátu Regionální stálé konference pro území Plzeňského kraje. Projekt navazuje na projekt "Technická pomoc - Zabezpečení fungování Regionální stálé konference pro území Plzeňského kraje II"

Smart Akcelerátor Plzeňského kraje II

Projekt Smart Akcelerátor Plzeňského kraje II je realizován Plzeňským krajem ve spolupráci s Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Smyslem projektu je podpora a rozvoj prostředí výzkumu, vývoje a inovací v regionu a zlepšování jména kraje jako inovačního a progresivního regionu.