Silniční přivaděč ze Stříbra na dálnici D5 prošel kolaudací

obrazek
18. května 2023 08:58, aktualizováno 19. května 2023 12:13, Ing. Helena Frintová

V pondělí 15. května byla provedena kolaudace stavby II/230 – silničního přivaděče na dálnici D5 poblíž města Stříbra. Oproti předpokladům dokončení stavby však mohli řidiči začít využívat silnici s půlročním předstihem. Úspěšné dokončení této důležité dopravní stavby za celkem 261 milionů korun přivítal Plzeňský kraj i město Stříbro.

„Vzhledem k celkové stavební náročnosti byl projekt stavby přivaděče na dálnici D5 rozdělen na dva úseky se samostatným stavebním povolením. První úsek zahrnoval přeložku silnice II/230 do nové trasy, protože stávající úsek nebylo možné zrekonstruovat do požadovaných parametrů silnice II. třídy. Na něj navázal úsek druhý, který již bylo možné upravit za pomoci šířkových, směrových a výškových úprav v původní trase,“ popsal důvod rozdělení stavby na dva dopravní úseky náměstek hejtmana pro oblast dopravy Pavel Čížek.

Stavba prvního nového úseku silnice (délka 1 341 m) byla zahájena v květnu roku 2019 a dokončena v květnu 2020. Byla provedena přeložka části silnice v jiném směrovém vedení výjezdu ze Stříbra a také rozsáhlé stavební úpravy napojení silnice č. II/605 a č. II/230 formou dvou stykových křižovatek. „Tento úsek postavila společnost Berger Bohemia a.s. za cca 96 miliónů Kč vč. DPH. Spolu se souvisejícími službami (technický dozor investora, zajištění bezpečnosti práce, dočasné pronájmy pozemků, ...) celá stavby vyšla na téměř 98 mil. Kč, z čehož dotace činila 82,09 mil. Kč a podíl Plzeňského kraje pak 15,84 mil. Kč,“ vyčíslil generální ředitel SÚS PK Miroslav Doležal.

Stavba druhého úseku o délce 3 432 m byla zahájena na konci dubna 2022. V prosinci 2022 byl již tento úsek uveden do předčasného užívání. Úsek 2 postavila společnost Doprastav a.s. ve velmi dobré kvalitě za cenu 161 miliónů Kč vč. DPH. Po zahrnutí souvisejících služeb celá stavby vyšla na téměř 163 mil. Kč, z čehož dotace by měla pokrýt přibližně 110 mil. Kč a podíl Plzeňského kraje pak zbývajících 53 mil. Kč. Přesné částky budou známy po kompletním vyhodnocení a odsouhlasení dokumentace ze strany IROP do konce června 2023.

Celková délka rekonstruovaného úseku silnice II/230 tedy měří 4 773 m a celková cena činí 261 mil. Kč včetně DPH.


„Stavba byla svým rozsahem finančně náročná, proto Plzeňský kraj požádal o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), a to na každý úsek samostatně. V obou případech jsme byli úspěšní, získali na stavbu celkem 192 milionů korun z evropských zdrojů a zbytek 69 milionů jsme uhradili z rozpočtu kraje,“ zdůraznil náměstek P. Čížek.

Díky rekonstrukci se v daném úseku silnice II/230 významně zvýšila bezpečnost veškeré silniční dopravy. Byly odstraněny četné prudké zatáčky a nepřehledné a šířkově úzké úseky původní silnice s nezpevněnými krajnicemi, které byly příčinou mnoha dopravních nehod. Touto úpravou se podstatně zkrátila délka silnice i doba jízdy.

„Pro město Stříbro i pro občany a spádové oblasti má úspěšné dokončení stavby přivaděče velký význam, protože se provoz zrychlil a zvýšila se jeho bezpečnost. Město Stříbro již od počátku u této stavby pomohlo s pozemky, protože od začátku bylo přesvědčeno o tom, že vybudování přivaděče na dálnici D5 je cesta správným směrem,“ komentoval úspěšnou kolaudaci stavby starosta Stříbra a náměstek hejtmana pro oblast sociálních věcí, investic a majetku Martin Záhoř.
 


Galerie