Studijní a vědecká knihovna má nový depozitář

obrazek
27. června 2024 14:46, Bc. Eva Mertlová

Nový a moderní depozitář slavnostně otevřela Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje. Budova na plzeňských Borech si prošla náročnou rekonstrukcí, díky které se její kapacita pro archivaci dokumentů a knih zvýšila více než pětinásobně. Rekonstrukce, která odstartovala v roce 2020, vyšla na 107 mil. Kč, z toho Plzeňský kraj přispěl spolu s knihovnou částkou 41 mil. Kč.

"Péče o knihovní fond je velmi náročnou záležitostí a potřeba kvalitního a dostačujícího zázemí depozitáře už byla neúprosná. Jsem velmi rád, že i přes drobné problémy můžeme dnes říci, že knihovna má funkční, prostorově vyhovující a především moderní depozitář, technologicky kvalitně vybavený. Věřím, že i přes náročnost rekonstrukce a stěhování knižního fondu dělají nové prostory radost všem," říká radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Plzeňského kraje Libor Picka.


Práce na původním objektu odstartovaly na jaře 2020. Následná rekonstrukce spočívala zejména ve více než pětinásobném navýšení dosavadní kapacity depozitáře z původních 5 300 metrů polic na nynějších 27 000. Budova se proměnila v moderně řešený prostor, jehož součástí je i technologie zajišťující optimální klimatické podmínky. O ochranu uloženého knihovního fondu se stará unikátní hasicí systém s inertním plynem.

"Rekonstrukce našeho depozitáře v celkové hodnotě zhruba 107 milionů korun se uskutečnila díky finanční podpoře Plzeňského kraje a využití jedinečné možnosti, kterou nám poskytla Výzva č. 25 Knihovny v rámci Integrovaného regionální operačního programu. Ta nám umožnila čerpat zdroje z Evropského fondu pro regionální rozvoj, jejichž rozdělení zastřešuje Ministerstvo pro místní rozvoj," říká Daniel Bechný, ředitel Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje.

Objekt byl rekonstrukcí zvýšen na čtyři nadzemní podlaží. Nově vzniklá kapacita by podle odhadů měla v závislosti na knižní produkci a akviziční strategii vystačit na dalších 30 let. Samotný depozitář se nyní rozprostírá přes první tři podlaží a je doplněn o strojovnu hasicího zařízení, rozvodnu, sklad, archiv, studovnu a technické zázemí. Ve čtvrtém podlaží se nachází strojovna vzduchotechniky.

Rekonstrukce se ale neobešla bez komplikací. Oproti avizovanému roku 2022 byla dokončena až v roce 2023, kdy byla uvedena do zkušebního stavu, v němž se osvědčila. Řádné dokončení stavební části proběhlo v zadaném termínu, projekt se však zkomplikoval dodávkou regálového systému. Původní dodavatel nebyl schopen veřejnou zakázku splnit, a proto bylo nutné připravit nové výběrové řízení, které již vedlo ke zdárnému a bezproblémovému dokončení rekonstrukce depozitáře.


"Jako první byl do nového depozitáře přestěhován knihovní fond z nevyhovujících prostor zámečku v Bušovicích a fond, který byl dočasně umístěn v náhradních prostorách ve Stodu. Průběžně se do nového depozitáře převáží knihovní fond ze skladů v hlavní budově SVK PK, které jsou již na hraně své kapacity. Nový depozitář, se svými více jak 27 km úložné plochy, tak znatelně uleví dalším skladovým prostorám, které již přestávaly kapacitně stačit," doplňuje Jan Souček, vedoucí oddělení absenčních služeb Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje.


Galerie