V soutěži Stavba roku Plzeňského kraje je nominováno 18 staveb

obrazek
21. června 2024 08:28, Mgr. Patrik Pátek

Odborná porota ve čtvrtek 20. června oznámila nominace na titul Stavba roku Plzeňského kraje 2023. Z 18 nominovaných staveb bude vybírat ty, které si ze soutěže letos odnesou ocenění. Zastoupeny jsou novostavby, rekonstrukce, stavby pro bydlení, dopravní a inženýrské stavby, průmyslové stavby i veřejná prostranství. Svého vítěze zvolí také široká veřejnost. Hlasuje se ode dneška až do 25. srpna na www.mapastavbyrokupk.cz.

Do soutěže Stavba roku Plzeňského kraje se v letošním ročníku přihlásilo celkem 34 staveb, které byly na území kraje dokončené nebo uvedené do provozu v roce 2023. Odborná porota všechny přihlášené stavby navštívila a na základě jejího hodnocení pak 18 z nich postoupilo mezi nominované.

„Těší mne, že krajská soutěž Stavba roku opět zaujala a že díky účasti 34 přihlášených staveb mohla odborná porota připravit pestrý soubor nominací na letošní ocenění, pro něž nyní může hlasovat i veřejnost a vyjádřit tak svůj názor na stavby a architekturu, které vytvářejí prostor kolem nás,“ řekl hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták a dodal: „Když jsem si prohlédl nominované stavby na získání ocenění, musím říci, že jde v našem kraji opravdu o široké spektrum architektonických ztvárnění a stylů. Věřím, že nejen mne zaujaly čisté elegantní linie objektů pro firemní účely, po soulad podoby budov s přírodou a často i s využitím genia loci daného místa, kde jsou postaveny a plní tu svůj účel. Poutavá jsou i atypická řešení některých interiérů budov, sloužící pro byznys i bydlení... Jsem proto velmi zvědavý, která ze staveb hlasující nejvíce osloví a získá Cenu veřejnosti.“

V nominacích jsou nejpočetněji zastoupeny rekonstrukce, po nich novostavby, veřejná prostranství, dopravní a inženýrské stavby, průmyslové stavby a stavby pro bydlení. Nacházejí se na řadě míst Plzeňského kraje a sedm z nich v krajském městě Plzni.

„Mám radost, že město Plzeň má v soutěži už tradičně silné zastoupení a pevně věřím, že jednotlivé stavby v našem katastru budou opět úspěšné. Děkuji všem, kteří se na jejich realizaci podíleli, protože nám pomáhají dělat Plzeň skvělým místem pro život,“ uvedl primátor města Plzně Roman Zarzycký.

Z nominací bude odborná porota volit díla, která si zaslouží titul Stavba roku Plzeňského kraje nebo některou z dalších cen. Udělovat se bude Cena hejtmana Plzeňského kraje, Cena primátora města Plzně nebo Cena Ministerstva průmyslu a obchodu. Rozhodovat o vítězi bude ale také široká veřejnost. Ode dneška jsou všechny nominované stavby k vidění na online Mapě Stavby roku Plzeňského kraje, kde také probíhá veřejné hlasování. Stavba s nejvyšším počtem hlasů získá Cenu veřejnosti.

„Jak jsem očekával, postoupil do finále tohoto ročníku také Zámek Týnec. Tento zrekonstruovaný klenot nedaleko Klatov je mým favoritem. Velmi rád se setkám s jeho soukromým investorem u příležitosti vyhlášení výsledků soutěže. Kdo ví, možná mu budu moct předat Cenu veřejnosti? O tom mohou lidé rozhodnout hlasováním na www.mapastavbyrokupk.cz, ” uvedl Stephan Kronmüller, jednatel společnosti Eurosoftware, s.r.o., která je hlavním partnerem soutěže.

„Jsme potěšeni, že se mezi nominované stavby dostalo pět staveb, kde jsou keramické obklady RAKO hojně zastoupeny. Nové moderní stavby jsou příkladem vhodné aplikace keramických obkladů, jejichž fyzikální a estetické vlastnosti autoři adekvátně využili v interiéru, z hlediska, funkčního, bezpečnostního i hygienického. Moderní keramické obklady dotváří atmosféru objektu, designovou i barevnou skladbou opticky vhodně sjednocují prostory. Soutěž představuje příkladnou spolupráci autora, investora i nás, výrobce keramických výrobků,“ konstatoval Petr Machoň, ředitel marketingu společnosti Lasselsberger, s.r.o., českého výrobce obkladů a dlažeb a partnera soutěže.

Soutěžní díla hodnotí šestičlenná odborná porota složená z architektů, projektantů a stavebních inženýrů. Letos v ní nově zasedá architektka Vladimíra Leníčková, zakladatelka architektonického studia Len-k architekti, místopředsedkyně Obce architektů, která se podílela mimo jiné na projektech pro mezinárodní hotelové řetězce, jako jsou Hilton nebo Madarin Oriental. Další člen poroty, plzeňský architekt Jiří Zábran byl za své projekty mnohokrát oceněný v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje a také v dalších soutěžích.

Výsledky soutěže Stavba rou Plzeňského kraje budou zveřejněny 12. září 2024.

Podmínky soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2023 a další informace jsou nadále k dispozici na www.stavbarokupk.cz.

Zároveň se soutěží Stavba roku Plzeňského kraje probíhá i vlastní soutěž České komory autorizovaných inženýrů a techniků nazvaná Cena ČKAIT Plzeňského kraje. V soutěži nejsou oceňovány přímo stavby, ale jejich autoři – autorizované osoby. „Porota hodnotí nejen konkrétní stavební díla, ale i projektové a inženýrské návrhy. V letošním ročníku soutěže porota nominovala tři stavby rozdílného charakteru. Jedná se o zásadní plzeňskou komunikační stavbu – Městský okruh Křimická-Karlovarská, plně automatizovaný sklad pivovaru Plzeňský Prazdroj a rekreační soubor Vinice na původních viničných terasách nad plzeňskou ZOO" doplnil Luděk Vejvara, předseda výboru oblasti ČKAIT Plzeňského kraje. Tyto stavby jsou k vidění na stránkách Stavby roku Plzeňského kraje.


Nominace v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje

A) Novostavby budov

Administrativní budova Importo Klatovy
Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje 2023 získává za účelné a architektonicky zdařilé řešení stavby. Dominantou areálu je budova administrativy, architektonicky čistého horizontálního tvaru dávající stavbě lehký, funkcionalistický nádech. Velké prosklené stěny příhodně opticky propojují interiér s exteriérem. Částečně zapuštěná skladovací hala na automobily s pojízdnou střechou je účelně propojena gradujícími kaskádovými parkovacími terasami, sloužící jako venkovní showroom a dodává horizontalitě areálu dynamiku.

Lesovna Pivoň
Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje 2023 získává za architektonicky nápaditý, autenticky působící, historizující nádech. Budova zaujme svou dřevěnou imitací roubeného pláště v kombinaci s původními kamennými základy z 18. století. Na celkové kladné působení stavby má vliv rovněž vhodná volba okenních a dveřních výplní a žulové dlažby venkovních prostorů. Celkovou atmosféru objektu, orientující se na lesnictví, doplňují originální prvky a dekorace v interiéru či atypická svítidla. Lesovna okolnímu prostředí impozantně dominuje a pomáhá opět přiblížit původní část Pivoňského údolí k obnově jeho zaniklé slávy.

Modernizace a přístavba areálu ZŠ, Chotíkov
Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje 2023 získává za kvalitní návrh a realizaci přístavby, která respektuje a ctí původní vzhled prvorepublikové školní budovy. Přístavba s jednoduchými a čistými liniemi vhodně reaguje na stávající objekt svým měřítkem, barevností i architektonickým členěním fasády a plně se tak integruje do celého souboru staveb. Porota oceňuje rovněž vložení atypické části se schodištěm, který tvoří osvěžující dělící prvek mezi novou a původní budovou.

Terminál Bory, Plzeň
Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje 2023 získává za architektonicky zajímavou úpravu prostoru nově vybudované tramvajové smyčky a autobusového terminálu. Místu dominuje objekt zázemí vyznačující se jednoduchými kubickými hmotami. Celý terminál působí vkusně a účelně, nepřehlédnutelný charakteristický vzhled mu dodává výrazná barevnost a skladba betonové dlažby oživená štěrkovými záhony. Koncept cíleně doplňují minimalisticky vyznívající přístřešky pro cestující a samozřejmě vhodně zvolený mobiliář.

 

B) Rekonstrukce budov

Dům přírody Brd, Strašice
Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje 2023 získává za příkladnou a citlivou rekonstrukci bývalého zámečku Tři trubky. Náročná obnova areálu, navrženého na konci 19. století v duchu romantického historismu, nenavrátila objektům pouze jejich malebnou a pitoreskní podobu, ale rovněž jim vdechla potřebnou novou náplň ve formě poučné interaktivní expozice. Výjimečnou atmosféru stavby umocňuje originální tryskající vodní prvek uprostřed nádvoří. Chvályhodným počinem je rovněž rekonstrukce a znovuuvedení do provozu původní vodní elektrárny.

Kräm Bistro & Wine - Krameriova ul. Klatovy
Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje 2023 získává za příkladnou obnovu původního měšťanského domu s renesančním jádrem z druhé poloviny 16. století. Parteru byl vdechnut potřebný nový život zprovozněním vinárny v přízemí a v suterénu s prodejem vín. Ze zrekonstruovaného prostoru sklepení zcela dýchá nostalgie starých časů. Porota oceňuje kvalitní provedení renovačních prací s respektem k původním stavebním částem a propojení moderního interiéru s historickými prvky., kde si lze nerušeně, při sklenici vína, vychutnat zdejší atmosféru.

Obnova kostela Nanebevzetí Panny Marie v Přešticích
Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje 2023 získává za citlivou a vysoce odborně náročnou opravu národní kulturní památky. Opravy se týkaly jejího vnitřního prostoru i fasád, důležitou úpravou prošlo i přístupové vnější schodiště. Projektanti a restaurátoři se výborně zhostili těžkého úkolu obnovit dílo velkého stavitele Kiliána Ignáce Dientzenhofera a vrátili přeštické dominantě vnější i vnitřní krásu odpovídající jejímu historickému, architektonickému a společenskému významu. Tento počin je připomínkou, jak je nezbytné pečovat a udržovat dědictví, které nám zanechali naši předci a které tak můžeme nadále obdivovat.

Obnova opatské rezidence v Klášteře Plasy
Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje 2023 získává za úspěšnou rekonstrukci rozsáhlé rezidenční a reprezentativní budovy. Decentní fasáda s pastelovými okny bezvadně doplňuje soubor Plaského kláštera. Za výrazově umírněnou fasádou se skrývají uvnitř nejen přiznané stavební fáze, velkolepý sál, prostory dobového bydlení, ale i nápaditá současná recepce. Potěšující je, že obnova historické budovy přinesla rovněž vznik nové prohlídkové trasy v dosud nezpřístupněných interiérech prvního patra Nové prelatury, včetně instalace historického mobiliáře.

Revitalizace Západočeského muzea v Plzni – Národopisného muzea Plzeňska
Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje 2023 získává za příkladnou rekonstrukci, a především obnovu dvou propojených historických objektů v jejich exteriéru i interiéru. Citlivý přístup a zkušenosti autorů byly předpokladem pro docílení autentického a přirozeného prostředí, které v kombinaci s novou stálou expozicí muzeum nyní nabízí. Nově vložený výtah působí nerušivě a vhodně se začleňuje do celé koncepce návrhu. V současné době mohou opět tyto nemovité kulturní památky hrdě reprezentovat městskou památkovou rezervaci v Plzni.

Zámek Týnec, národní kulturní památka
Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje 2023 získává za přesvědčivou rekonstrukci zámecké budovy. S trochou nadsázky se dá říct, že tam kde zakládající majitel spolu s barokním architektem Giovanni Battistou Alliprandim přestal budovat, současní majitelé plynule navázali. Budova je nově vybavena citlivými autorskými detaily, ale také současnými uměleckými invencemi, které po 300 letech navazují na Alliprandiho plány, komponovat barokní prostory s velkorysým uměním.

 

C) Stavby pro bydlení

Rodinný dům Pecihrádek
Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje 2023 získává za realizaci svižného rodinného domu, který citlivě a samozřejmě zapadá do kontextu krajiny. Jednoduchá hmota s dynamickým zkosením a přírodě blízký dřevěný obklad působí nerušivě a vlídně. Přehledně koncipovaný interiér využívá různé pohledové materiály a struktury. Celkové architektonické řešení je na vysoké úrovni a díky publikování obohatí portfolium kvalitních realizací rodinného bydlení v našem kraji.

 

D) Dopravní a inženýrské stavby

Městský okruh – úsek Křimická – Karlovarská v Plzni
Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje 2023 získává za celkové dopravní a technické řešení. Posuzovaný úsek městského okruhu je potřebnou komplexní stavbou, zahrnující nejenom vlastní komunikaci, ale i stezky pro chodce a cyklisty, přeložky inženýrských sítí, ozelenění či rekultivaci přilehlých ploch. Tato dopravní stavba zajistila propojení západní části městského okruhu, odvedla část dopravy z centra města a zlepšila dopravní obslužnost městských čtvrtí i okolních obcí.

Uzel Plzeň, 5. stavba – Lobzy – Koterov
Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje 2023 získává za vysoce náročné celkové provedení stavby dopravní infrastruktury zahrnující modernizaci uzlu ve směru na České Budějovice. Dosaženou prioritou bylo zlepšení technických parametrů železniční tratě, zvýšení komfortu pro cestující a bezpečnosti železničního provozu. Za úspěšnou záležitost lze považovat technologicky obtížnou výstavbu zastávky Plzeň - Slovany včetně realizace nové lávky pro pěší a napojení na veřejnou dopravu.

 

E) Průmyslové stavby

Administrativní budova s výrobně montážní halou, Dýšina
Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje 2023 získává za kvalitní návrh, provedení, odvážné barevné řešení a architektonicky netradiční pojetí výrobní stavby. Porota oceňuje zejména celkový dynamický koncept a pečlivost realizace zahrnující příkladnou spolupráci architekta se stavebníkem. Projektanti na čelní fasádě vhodně zkombinovali červená pole, prosklené plochy a přírodní materiály. V souladu s výrobním programem investora je použito kvalitní dřevo jak v exteriéru budovy, tak v nápaditě a čistě řešených interiérech.

Urbanity Campus Tachov – výstavba budovy Gama
Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje 2023 získává za kvalitní návrh nové haly včetně administrativního zázemí. Fasády průmyslových objektů bývají často navrhovány jen účelově za použití plošných panelů s ryze technickým charakterem. Hala Gama se tomuto současnému trendu vymyká. Skvěle designově i materiálově pojatá fasáda i vkusně koncipované okolí stavby dokládají snahu o vytvoření kvalitní průmyslové architektury. Budova vyniká rovněž moderním technickým řešením včetně střešní fotovoltaiky, bateriové úložiště, inteligentního systému řízení a regulace a smart LED osvětlení.

 

F) Veřejná prostranství

Lesopark Pod Kalichem, Sušice
Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje 2023 získává za vytvoření nápaditého a přírodě blízkého místa nabízejícího klidné posezení i příjemnou procházku. Atraktivitu území zvyšují vodní prvky - meandrující potůček s protipovodňovými hrázkami či malý rybníček. Cesty prostupující územím cíleně doplňuje atypický mobiliář a herní prvky. Pozornost určitě upoutají objekty obnovených historických studní překvapivě připomínající vinné sklípky. Lesopark má potenciál stát se v budoucnu vyhledávaným odpočinkovým místem nově vznikající obytné zóny.

Brána do Borského parku, Plzeň
Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje 2023 získává za kvalitní návrh vstupních partií Borského parku zahrnující zpevněný předprostor, kavárnu se zázemím i navazující parkovou úpravu. Podélná jednopodlažní hmota, vyznačující se horizontálními liniemi a prosklenými plochami, příhodně odděluje uliční část od klidové parkové. Zadní fasáda s dřevěnou konstrukcí pergoly se vyznačuje intimnějším zahradním charakterem, což správně uvozuje jiné využití navazujících prostor. Nápaditým prvkem je ponechání reliktu tramvajových kolejí.

Vnitroblok Manětínská, Plzeň
Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje 2023 získává za kvalitní architektonické a urbanistické řešení i za ideu revitalizovat a modernizovat tolik potřebnou vybavenost sídliště. Představované řešení považuje porota za ideální, nabízí vše potřebné pro obyvatele okolních bytových domů – kavárnu, dětské hřiště, sportoviště. Návrh vhodně využívá terénního rozdílu, veškeré materiály i formy působí jednoduše a přesto účelně. Architektonický výraz nové kavárny představuje soudobé kvalitní řešení.


O soutěži Stavba roku Plzeňského kraje

Vyhlašovatelem soutěže Stavba roku Plzeňského kraje je Plzeňský kraj.

Spoluvyhlašovateli jsou statutární město Plzeň, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT), Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR a Obec architektů.

Soutěž se koná pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje Rudolfa Špotáka a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

Hlavním partnerem soutěže, Ceny veřejnosti a projektu Mapa Stavba roku PK je společnost EUROSOFTWARE, s.r.o..
Letos poprvé je partnerem také český výrobce obkladů a dlažeb, společnost LASSELSBERGER, s.r.o..

Odborná porota
Ing. Milan Froněk;
Ing. arch. Vladimíra Leníčková;
Ing. arch. Miloslav Michalec;
Ing. arch. Edita Míková;
Ing. Luděk Vejvara, Ph.D.;
Ing. arch. Jiří Zábran

Soutěžní kategorie:
A/ Novostavby budov,
B/ Rekonstrukce budov,
C/ Stavby pro bydlení,
D/ Dopravní a inženýrské stavby,
E/ Průmyslové stavby,
F/ Veřejná prostranství

Udělované ceny:
Titul Stavba roku Plzeňského kraje,
Cena poroty,
Cena hejtmana Plzeňského kraje,
Cena primátora města Plzně,
Cena Ministerstva průmyslu o obchodu ČR,
Cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví,
Cena veřejnosti.


Kontakt pro média:
Hana Kulawiaková
E-mail: hana@stavbarokupk.cz
Tel.: 606 665 771