Tiskové zprávy

Oceněné výrobky "Regionální potravinou Plzeňského kraje 2022"

Mezi 119 přihlášenými výrobky v nominaci na ocenění uspěly Aroniový elixír od Petry Kratejlové či Cibuláda od Jitky Červenkové. Slavnostní předání ocenění se uskuteční 27. srpna 2022 na Dožínkách Plzeňského kraje v Chanovicích.

Vedení kraje debatovalo s Vítem Rakušanem o dopadech uprchlické krize na kraj

Na Krajský úřad Plzeňského kraje zavítal ve čtvrtek 26. května na setkání s hejtmanem Rudolfem Špotákem a členy Rady PK během svého výjezdu do Plzeňského kraje ministr vnitra Vít Rakušan. Stalo se tak poté, co jednal s ředitelem Krajského ředitelství PČR Plzeňského kraje Jaroslavem Vildem a Františkem Pavlasem, ředitelem Krajského ředitelství HZS Plzeňského kraje. Prohlédl si také nouzové přístřeší pro uprchlíky v plzeňském Kulturním domě Peklo.

Plzeňský kraj chce navázat spolupráci s oblastí Taiwanu

Zástupci taiwanské oblasti navštívili Plzeňský kraj, s nímž chtějí navázat spolupráci. Tematicky mají oba regiony společnou především problematiku dopravy, kultury a vzdělávání.

Západočeská galerie získala hlavní Cenu Gloria musaealis

Slavnostní udílení Cen Gloria musaealis za rok 2021 se uskutečnilo ve Smetanově síni Obecního domu v Praze. Letošní jubilejní dvacátý ročník byl pro Západočeskou galerii velmi úspěšný. Sedmičlenná porota udělila hlavní Cenu Gloria musaealis v kategorii Muzejní publikace roku 2021 Západočeské galerii v Plzni.

Plzeňský kraj pomůže krajským nemocnicím s předfinancováním projektů

Celkem 150 miliony korun pomůže Plzeňský kraj s částečným předfinancováním projektů čtyř krajských akutních nemocnic, a to Domažlické, Klatovské, Rokycanské a Stodské nemocnice. „Tato výpomoc s předfinancováním projektů bude provedena formou poskytnutí návratných finančních výpomocí, tedy jakousi návratnou půjčkou, kterou nemocnice kraji vrátí do konce roku 2024,“ říká náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví Pavel Hais.