Zveřejňování schváleného rozpočtu, střednědobého výhledu rozpočtu, rozpočtových opatření a závěrečného účtu dle zákona č. 250/2000 Sb.

Závěrečný účet Plzeňského kraje a řádná účetní závěrka účetní jednotky Plzeňský kraj za rok 2019

Zastupitelstvo Plzeňského kraje na svém zasedání dne 8. června 2020, usnesením č. 1485/20, schválilo Závěrečný účet Plzeňského kraje a řádnou účetní závěrku účetní jednotky Plzeňský kraj za rok 2019.

Schválený rozpočet Plzeňského kraje na rok 2020, včetně střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 a 2022

Schválený rozpočet Plzeňského kraje na rok 2020, včetně střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 a 2022 a poskytnutí návratných finančních výpomocí příspěvkovým organizacím zřízeným Plzeňským krajem. Schválený rozpočet Plzeňského kraje je zveřejněn v elektronické podobě na webových stránkách Plzeňského kraje: http://www.plzensky-kraj.cz/rozpocet-plzenskeho-kraje. V listinné podobě je k nahlédnutí na adrese: Plzeňský kraj, Škroupova 18, Odbor ekonomický, Oddělení rozpočtu a financování, číslo dveří E 402.

Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok 2018

Dne 10. 6. 2019 byl usnesením č. 1162/19 schválen Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok 2018.

SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ

SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ jsou zveřejněna v elektronické podobě na webových stránkách Krajského úřadu http://usneseni.kr-plzensky.cz/Vzhled/UsneseniRada.aspx?eVeVeci=rozpo%c4%8dtov%c3%a9+opat%c5%99en%c3%ad a v listinné podobě jsou k nahlédnutí na adrese: Plzeňský kraj, Škroupova 18, Odbor ekonomický, Oddělení rozpočtu a financování.

ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE

ZÁVĚREČNÝ ÚČET je zveřejněn v elektronické podobě na webových stránkách Krajského úřadu: http://www.plzensky-kraj.cz/cs/kategorie/zaverecny-ucet-plzenskeho-kraje a v listinné podobě je k nahlédnutí na adrese: Plzeňský kraj, Škroupova 18, Odbor ekonomický, Oddělení rozpočtu a financování.