Zveřejňování schváleného rozpočtu, střednědobého výhledu rozpočtu, rozpočtových opatření a závěrečného účtu dle zákona č. 250/2000 Sb.

Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok 2022 a řádná účetní závěrka účetní jednotky Plzeňský kraj

Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo na svém zasedání dne 12. června 2023, usnesením č. 1210/23 závěrečný účet Plzeňského kraje za rok 2022 a řádnou účetní závěrku účetní jednotky Plzeňský kraj ...

Schválený rozpočet Plzeňského kraje na rok 2023 a rozpočtový výhled na roky 2024 a 2025

Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo na svém zasedání dne 19. prosince 2022 rozpočet Plzeňského kraje na rok 2023 a rozpočtový výhled na roky 2024 a 2025.

Závěrečný účet a řádná účetní závěrka účetní jednotky Plzeňský kraj za rok 2021

Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo na svém zasedání dne 13. června 2022, usnesením č. 750/22, závěrečný účet Plzeňského kraje za rok 2021 a řádnou účetní závěrku účetní jednotky Plzeňský kraj ...

Schválený rozpočet Plzeňského kraje na rok 2022 a rozpočtový výhled na roky 2023 a 2024

Schválený rozpočet Plzeňského kraje na rok 2022 a rozpočtový výhled na roky 2023 a 2024 - bylo schváleno Zastupitelstvem Plzeňského kraje dne 20.12.2021, usnesením č. 482/21.

Závěrečný účet Plzeňského kraje a řádná účetní závěrka účetní jednotky Plzeňský kraj za rok 2020

Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo na svém zasedání dne 14. června 2021, usnesením č. 278/21, závěrečný účet Plzeňského kraje za rok 2020 ...