Zveřejňování schváleného rozpočtu, střednědobého výhledu rozpočtu, rozpočtových opatření a závěrečného účtu dle zákona č. 250/2000 Sb.

Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok 2023

Zastupitelstvo Plzeňského kraje bude na svém zasedání dne 10. 6. 2024 schvalovat závěrečný účet Plzeňského kraje a řádnou účetní závěrku účetní jednotky Plzeňský kraj za rok 2023 ...

Schválený rozpočet Plzeňského kraje na rok 2024 a rozpočtový výhled na roky 2025 a 2026

Zastupitelstvo Plzeňského kraje na svém zasedání dne 18. prosince 2023 schválilo usnesením č. 1425/23 rozpočet Plzeňského kraje na rok 2024 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2025 a 2026 ...

Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok 2022 a řádná účetní závěrka účetní jednotky Plzeňský kraj

Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo na svém zasedání dne 12. června 2023, usnesením č. 1210/23 závěrečný účet Plzeňského kraje za rok 2022 a řádnou účetní závěrku účetní jednotky Plzeňský kraj ...

Schválený rozpočet Plzeňského kraje na rok 2023 a rozpočtový výhled na roky 2024 a 2025

Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo na svém zasedání dne 19. prosince 2022 rozpočet Plzeňského kraje na rok 2023 a rozpočtový výhled na roky 2024 a 2025.

Závěrečný účet a řádná účetní závěrka účetní jednotky Plzeňský kraj za rok 2021

Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo na svém zasedání dne 13. června 2022, usnesením č. 750/22, závěrečný účet Plzeňského kraje za rok 2021 a řádnou účetní závěrku účetní jednotky Plzeňský kraj ...