Tiskové zprávy

V Ekologické olympiádě má Plzeňský kraj své zástupce

Tradiční celostátní soutěž zaměřená na porovnání znalostí a dovedností v oblasti ekologie, ochrany přírody a péče o životní prostředí, jejímž pořadatelem je Český svaz ochránců přírody ve spolupráci s MŠMT ČR, byla zahájena ve čtvrtek 8. června v ZOO a BZ Plzeň na statku Lüftnerka. Středoškoláky z Plzeňského kraje na ní podpořil svojí účastí náměstek hejtmana pro oblast školství a sportu Vladimír Kroc.

V Milířích je k vidění přehlídka schopností dětí s postižením

Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře pořádá v tomto týdnu již 19. ročník přehlídky tvořivosti a schopností dětí s postižením, nad nímž převzal záštitu hejtman Rudolf Špoták společně s náměstkem hejtmana pro oblast sociálních věcí Martinem Záhořem. Během dvoudenního programu se představí celkem 330 účinkujících.

VZP ČR s Plzeňským krajem pořádají Den Zdraví v Klatovech

V úterý 6. června se bude na náměstí Míru v Klatovech konat „Den se zdravotně preventivním programem“, jenž pořádá VZP ČR ve spolupráci s Plzeňským krajem. Každý zde bude moci využít rozmanitou škálu poradenství či základních zdravotních vyšetření bezplatně.

Firmy nabízí pomoc s výukou technických oborů

Zaměstnavatele, kompletně zaměřeného na vývoj a přidanou hodnotu, v němž pracují stovky talentů a vzdělaných lidí – společnost ZF Engineering Plzeň s.r.o., navštívili ve středu 31. května 2023 představitelé Plzeňského kraje, Paktu zaměstnanosti PK a Úřadu práce. I tato společnost nabídla Plzeňskému kraji a Paktu zaměstnanosti pomoc s případnou výukou technických oborů, u nichž postrádá na trhu pracovních sil citelný nedostatek.

Plzeňský kraj naváže užší partnerství s Francií

Inspirativní a věcná diskuse v oblasti zahraniční spolupráce se dnes konala v budově Krajského úřadu Plzeňského kraje. Na oficiální setkání s hejtmanem kraje Rudolfem Špotákem a jeho prvním náměstkem Petrem Vankou, jenž má v gesci regionální rozvoj, IT a evropské záležitosti, dorazil velvyslanec Francie v České republice J. E. Alexise Dutertre společně s atašé pro vědu a výzkum Véronique Debord-Lazaro.