Statistické a odvětvové informace o obcích Plzeňského kraje k roku 2004

obrazek
19. srpna 2005 07:51, aktualizováno 11. února 2022 10:57, Michal Souček

Společnost  Aspekt CEG a.s. v roce 2004 utřídila informace a vytvořila odvětvové analýzy  "Municipality". V přiložených PDF dokumentech jsou údaje za Plzeňský kraj, obce s rozšířenou působností a obce s pověřeným obecním úřadem. Mimo základní údaje o daném území jsou zde například uvedeny údaje o složení zastupitelstva, demografické údaje, rozpočtové údaje, základní informace o vybavenosti obce (školská zařízení, kina, divadla, zdravotnická zařízení), informace o dopravní infrastruktuře, podnikatelské subjekty, ekonomická rozvaha, informace o rozpočtu obce, ukazatel dluhové služby, atd.

Úvodní část

Informace za Plzeňský kraj


Informace za obce s rozšířenou působností:


Informace za obce s pověřeným obecním úřadem: